אסמבלי x86/המשלים ל-2

אסמבלי x86שיטת המשלים ל-2 עריכה

שיטה זו משמשת לחישוב הערך הבינארי של מספר שלילי בייצוג 10.

ישנם 3 שלבים לשיטה זו:

  1. המרת המספר ללא הסימן לבינארי
  2. הפיכת כל הביטים (הפעולה NOT)
  3. הוספת 1 למספר הבינארי

לדוגמה: המספר 12- בהמרה לבינארית יעשה כך:

  1. 00001100 (כתיבת המספר 12 כרגיל)
  2. 11110011 (הפיכת הביטים מ-0 ל-1 ומ-1 ל-0)
  3. 11110100 (לאחר הוספת 1 למספר)

כדי למצוא מה ערכו של מספר בינארי המתחיל ב-1 משמאל, נבצע רק את שני השלבים האחרונים שהם: הפיכת הביטים והוספת 1.

למעשה השיטה מועילה גם בהפיכת מספר משלילי לחיובי (פקודת NEG).