אסמבלי x86/יסודות השימוש בשפה/תכונות השפה

אסמבלי x86לשפת האסמבלי יש שני יתרונות מרכזיים והם:

יעילותעריכה

השפה נכתבה כך שפקודה באסמבלי היא חד חד ערכית לפקודה בשפה הבינרית (זאת אומרת שניתן להעביר בדיוק את אותה פקודה מהאסמבלי לשפה הבינרית וההפך ללא שינויים במבנה של הפקודה). מכאן אפשר להבין שברגע שהאדם יכול לתקשר ישירות עם חומרת המחשב. לעומת זאת בשפות העיליות כל פקודה מורכבת מתבנית מוכנה ולכן כאשר השפה עוברת תהליך הידור לשפת האסמבלי לרוב היא תקח יותר שורות קוד מאשר אם האדם היה כותב ישירות באסמבלי.

נוחותעריכה

השפה הבינרית ידועה בתור שפה שאינה נוחה לתכנות, משום שזו שפה המורכבת רק משתי ספרות: 0 ו-1. לעומתה, אסמבלי מורכבת ממילים קצרות באותיות אנגליות, כך שפקודות באסמבלי דומות למדי למילה המקבילה באנגלית (לדוגמה הפקודה mov באסמבלי מקורה במילה move באנגלית, שפירושה להזיז).

המרת תוכנות ישירות לאסמבליעריכה

מאחר שניתן להעביר בדיוק כל פקודה מאסמבלי לשפה הבינרית ולהפך ללא שינויים במבנה של הפקודה, ניתן להמיר כל קובץ בינרי במחשב לשפת אסמבלי.

למעשה כל מידע אשר שמור במחשב, שמור בצורה בינרית, כך שניתן להמיר כל קובץ שהוא לאסמבלי. אבל אם לא היה מדובר מראש בקובץ תוכנה, הקוד שנקבל יהיה אוסף בלתי-שימושי של פקודות מקריות.