ביוטכנולוגיה/אימונודיאגנוסטיקה

מה מאבחנים באבחונים אלו?

עריכה

המצאות אנטיגנים שונים בנוזלי הגוף באמצעות המצאות תאים סרטנים וכדומה. גם נוגדנים יכולים לשמש כאנטיגן המזוהה בבדיקות אלו, למשל, כאשר מבקשים לדעת אם חדר וירוס לגוף. בנוסף לאבחון איכותי מאפשרות השיטות מדידה כמותית.

שיטות סרולוגיות / שיטות אימונולוגיות

עריכה
  • כל השיטות שנלמד יהיו שיטות סרולוגיות = שיטות המערבות שימוש בסרום (פלסמת) הדם.
  • רגישות גבוה ומאפשרות מדידה כמותית של הגורם הנבדק בריכוזים נמוכים מאוד (פחות ממיקרומולר Mµ).
  • ספציפיות גבוה – מזהות נוגדן יחיד.
  • פשוטות

רשימת השיטות הסרולוגיות :

עריכה