התמודדות עם טראומה ומצבי חירום

תוכן עניינים

סיכום של קורס התמודדות עם טראומה ומצבי חירום (3251) תש"פ שהועבר על ידי טל פסטרנק מגנזי באוניברסיטה העברית