פייתון/פייתון גרסה 3/ביצוע מותנה

ביצוע מותנה הוא התניה לפיו תבוצע או לא תבוצע פעולה.

מתי זקוקים לזה?

עריכה

אנו נזקק לביצוע מותנה כאשר נרצה שהתכונה תציג מספר תוצאות שונות לדוגמה,

 1. כאשר אנו רוצים להדפיס פתרון של משוואה עם ערך מוחלט נרצה להגדיר שתי פועלות שונות:
  • כאשר הערך גדול או שווה לאפס - הדפסה מידית.
  • כאשר הערך קטן מאפס - נרצה להדפיס את התוצאה כשאנו מכפילים אותה ב-.
 2. כאשר נרצה להגדיר הסבר לכל משתמש מתחת גיל 18.

הביצוע המותנה נפתח במילת תנאי if אחריו יש ביטוי בוליאני ונקודתיים  : שאחריהן נפרט את הפקודות שנרצה שיתקימו במידה והביטוי הבוליאני אמת.

הפקודות אותן נרצה שהתנאי יבצע תוזנחנה בהזחה של 4 רווחים.

if <condition>:
 <action>חשוב לזכור! כאשר נרצה להתנות התנאי של מחרוזת נניח את הביטוי בין גרשיים, משום שמכיל טקסט, ולסיום התנאי נוסיף נקודותיים:

>>>num1=input(("Are you hungry?"))
>>>  if num1==("Yes"):

לפעמים נרצה לציין גם מה לעשות כשהתנאי אינו מתקיים. במקום לרשום מחדש את התנאי כפי שעשינו בתרגיל הראשון נוכל להשתמש בתנאי אחרת else

if <condition>:
 <action>
else:
 <alternative_action>כאשר נרצה לבחון יותר משלושה תנאים נשתמש בתנאי elif (קיצור של "אחרת - אם")תנאי מקונן

עריכה

תנאי מקונן ( nested if) הוא תנאי בתוך תנאי. אין דרך ייחודית לכתיבת תנאי מסוג זה.

>>>morning=True
>>>money=True
>>>children=True

>>>if morning:
>>>  if money:
>>>    print("coffe")
>>>  else:
>>>    print("Western Wall")
>>>else: 
>>>  if children:
>>>    print("run")
>>>  else:
>>>    print("meal")

הפלט אותו נקבל יציע לנו ללכת לקפה.