פייתון/פייתון גרסה 3/שירשור וחזרה על מחרוזת

פונקציות מתמטיות

עריכה

פונקציות מתמטיות יכולות לעבוד עם Integers ו floats אבל לא עם מחרוזות. כאשר מבצעים פעולת חשבון על מחרוזת אנו מקבלים תוצאה שהיא או חזרה או שירשור.

פעולה סימן דוגמה
חזרה * "i" * 5 == "iiiii"
שירשור + "Hello, " + "World!" == "Hello, World!"

חזרה

עריכה

חזרה או הכפלת מחרוזת (string repetition) היא התוצאה של פעולת הכפל על המחרוזת:

>>> "Ha, " * 5
'Ha, Ha, Ha, Ha, Ha, '
>>> 

שרשור של ערך שלילי יניב קבוצה ריקה:

>>> "Ha" *-5
''

שירשור מחרוזות

עריכה

שירשור מחרוזת (Concatenation) כמו שניתן לחבר מספרים, ניתן גם "לחבר" תווים. פעולה זו נקראת שירשור.

>>>"I" + "LOVE"
ILOVE

בכדי לייצר רווח בין שרשור המחרוזות עלינו להקיש מקש רווח לפני המרכאות

>>>"I " + "LOVE"
I LOVE

אפשרות נוספת היא להוסיף מחרוזת ריקה מהצורה " " בין המילים

>>> "This" + " " + "is" + " joined."
'This is joined.'

אפשרות שלישית היא להוסיף פסיק בין המחרוזות

הבדל בין שירשור מחרוזות לחיבור מספרים

עריכה

בדומה להדפס, גם מחרוזת מציגה את הטקסט ואינה מבצעת חישוב מתמטי

>>> a = "3"
>>> b = "2"
>>> c = a + b
>>> print (c)
32

פעולת ההדפס ו"פעולות החשבון"

עריכה

ניתן לבקש מפיתון להקליד פעולות אלו ולא רק לבצע פעולת חישוב באמצעות פקודת הדפס :

print("world"*4)
print("world*4")
print("world" + "world")

הפלט יציג:

worldworldworldworld
world*4
worldworld

פעולות נוספות על מחרוזות

עריכה

ראה גם על פונקצית Len, פונקציות גופן, פונקצית replace ויתר הפונקציות הקיימות על מחרוזות.