פייתון/פייתון גרסה 3/מחרוזות

מחרוזת (string) קבוצה של תווים בתוך מרכאות יחידיות או כפולות (' או " או '\) המכונה גם "מחרוזת של תווים", או בקיצור "מחרוזת".

>>> "I love you"
"I love you"
>>> 'I love you'
'I love you'


קיימים מספר דרכים לרשום מחרוזות בכדי לעזור בעת כתיבת ביטוים כגון don't (המצרכים מרכאות בודדות) או ציטוטים (המצריכים מרכאות כפולות). אפשרות שלישית היא להוסיף סלש לפני הגרש:

>>>"I don\'t need you"
"I don't need you"

בהמשך נעמוד על ההבדל בין מחרוזת לפקודת ההדפס. פייתון, בדומה לטיפוס המספרים, יודע לבצע למחרוזות פעולות "חשבוניות" עליהם נעמוד בפרק הבא.

כתיבת מחרוזת

עריכה

מחרוזת יכולה להופיע בפיתון רק בין גרשים. הגשים אינם חלק מהמחרוזת ורק מצינים למפרש השפה מהיכן להתחיל לקרוא את המחרוזת.

פעולה קוד דוגמה
גרש אחד מחרוזת כזו יכולה להכיל גרשים כפולים
>>> 'Hello, world!'
'Hello, world!'
גרשים כפולים מחרוזת כזו יכולה להכיל גרשים בודדים
>>> "Hello, world!
"Hello, world!
גרשים משולשים

יתרונות הגרשיים המשולשים:

  1. יכולה להכיל גרשים בודדים וכפולים
  2. ניתן לרשום מספר שורות ללא צורך לפתוח כל שורה בגרשים חדשים.
>>> """Hello, world!"""
"""Hello, world!"""
גרש משולשים יתרונות הגרשיים המשולשים:
  1. יכולה להכיל גרשים בודדים וכפולים
  2. ניתן לרשום מספר שורות ללא צורך לפתוח כל שורה בגרשים חדשים.
>>> '''Hello, world!'''
'''Hello, world!'''

הערה: שימוש בגרשיים כפולות נחשב יפה יותר וקריא יותר, ולכן שכיח יותר

מחרוזת ריקה

עריכה

מחרוזת ריקה היא מחרוזת שמכילה אפס תווים.

מחרוזת המכילה רווח אינה נחשבת מחרוזת ריקה. נדגים:

  • הערה: מחרוזת len היא פונקציה המחשבת את אורכם של טיפוסים. במקרה שלנו את הטיפוס - מחרוזת.
>>> print(len(""))
0
>>>print(len(" "))
1