פייתון/פייתון גרסה 3/מספרים

מספרים שלמים

עריכה

מספרים שלמים (int) - כל מספר שניתן לרשום ללא הנקודה העשרונית. יחד איתם ועם המספרים העשרוניים ניתן לבצע פעולות מתמטיות, כפי שנלמד בפרק הבא.

>>> 7
7

מספרים עשרוניים

עריכה

מספרים עשרוניים (float) - כל מספר שתבוא אחריו נקודה עשרונית.

>>> 2.0
2.0


פייתון יודעת לבצע פעולות חשבוניות עבור טיפוסים מסוג מספרים עליהם נעמוד בפרק הבא.