פייתון/פייתון גרסה 3/פקודת הדפס

פונקצית הדפס print - פקודה המתבצעת כתיבה של טיפוסים כמו מחרוזות, מספרים, משתנים ועוד.

פעולה קוד דוגמה
הדפס כיתוב - גרש אחד נתחם במרכאות
>>> print ('Hello, world!')
Hello world!
הדפס כיתוב - גרשים כפולים נתחם במרכאות כפולות
>>> print ("Hello, world!")
Hello world!
הדפס כיתוב - גרש משולשים נתחם במרכאות
>>> print ("""Hello, world!""")
Hello world!
בכדי לרדת שורה n\
>>> print ("hello\n world")
hello
 world
בכדי לבטל את הקוד לירידת שורה ( \n ) נוסיף r לפני המרכאות
>>> print (r"hello\n world")
hello\n world
בכדי לבטל את הקוד לירידת שורה ( \n ) נוסיף \ נוסף אחרי הראשון
>>> print ("hello \\n world")
hello \n world
הדפס משתנה בכדי להדפיס משתנה יש להניח אותו בתוך סוגרים.
>>> x=2
>>>print(x)
2
הדפס מחרוזת ומשתנה נניח פסיק () בין הכיתוב למשתנה
>>> x=2
>>>y=3
>>>print('the values of (x,y) is', (x), 'and', (y))
 the values of (x,y) is 2 and 3
>>>
print('hello', (x), (y))
hello 2 3
הדפס מחרוזת ומשתנה כאשר אנו רוצים לכתוב מחרוזת ומשתנה באותו שורה, יש דרך טובה יותר משרשור מחרוזות.
>>>name= "Daniel"
>>>age= 12
>>>print("%s is %d years old." % (name, age))
Daniel is 12 years old.
הדפס גרש בכיתוב נניח פסיק קו נטוי לפני הגרש (\'

)

>>> print('sorry we don\'t sell more than three  dishes')
sorry we don't sell more than three  dishes
הדפס ופקודת end ה-end היא פקודה שברירת המחדל שלה הוא \n (כלומר שורה חדש). ניתן להגדיר את סיומה של ההדפס על ידי כתיבה.
>>> print('hello', end= '*')
hello*
>>>print('hello', end= '')
hello#without space
>>>print('hello', end=' ')
hello #with space
הדפס ריק מדפיס שורה ריקה
>>> print()
הדפס ופעולת sep sep מגדיר מה יודפס בין איברים
>>> print(1,2,3,4, sep=' + ')
1 + 2 + 3 + 4

הפקודה עם משתניה נקראים ביחד הוראה (statement) או ביטוי (expression).

ערך ההחזרה עריכה

פונקצית הדפס אינה מחזירה מחרוזת!

a= print('hello')
print(type(a))
>>>hello
>>><class 'NoneType'>