פייתון/פייתון גרסה 3/פעולות חשבוניות בסיסיות

נפתח את IDLE ונתחיל לבצע פעולות חשבון:

אופרטור עריכה

אופרטור (operators) הם פעולות חשבון בסיסיות אותן יודע פייתון לבצע. פייתון מאפשרת לבצע שש פעולות חשבונות.

פעולה סימן דוגמא
חזקה ושורש ** 25 = 2 ** 5
כפל * 6 = 2 * 3
חילוק / 4.66666666 = 3 / 14
חילוק בתצוגת מנה שלמה int

(Floored division )

// 4 = 3 // 14
שארית (modulo) % 2 = 3 % 14
חיבור + 3 = 1 + 2
חיסור - 1 = 3 - 4
  • נהוג להניח רווח משני צדדי האופרטור בעת השימוש בו.

להלן מספר דוגמאות בעבודה אינטראקטיבית:

>>> 4 + 2
6
>>> 4 * 2
8
>>> 4 / 2
2
>>> 4 % 2
0
>>> 4 ** 2
16

נשים לב שלאחר כל פעולה חשבונית (שאת סופה אנו מציינים בהקשת Enter, כמובן), המתרגם האינטראקטיבי מדפיס את התוצאה.

שורשים עריכה

על פי כללי חזקות   ועל כן ניתן לבצע חישוב של שורשים באמצעות העלאת חזקה. למשל,

>>> 25 ** (0.5)
5
>>> 9 ** (0.333)
2.0785

סדר פעולות החשבון עריכה

סדר פעולות החשבון בפייתון הוא המקובל באלגברה בסיסית, ולכן כפל (*),לדוגמה, מבוצע לפני חיבור (+).

>>> 2 + 3 * 5
17

בדיוק כבאלגברה בסיסית, ניתן להשתמש בסוגריים כדי לציין סדר פעולות שונה.

>>> (2 + 3) * 5
25

הצגת float ו-int (שארית) עריכה

כאשר אנו מבצעים פעולות חשבון בין מספרים שלמים (int) התוצאה המתקבלת תמיד תהיה בתצוגת int פרט לחילוק. גם כאשר התוצאה היא מספר שלם.

>>> 17 / 5
3.4
>>>  4/ 4
1.0

כאשר נרצה שהתוצאה המתקבלת תהיה בתוצגת int דהינו ללא שארית נוסיף מקף נוסף

>>> 4 // 4
1
>>> 17 // 5
3

כאשר נרצה לבדוק מה השארית בחלוקת מספר אחד במשנהו נשתמש ב-%

6%6
>>>0
7%6
>>>1

דהינו אין שארית כאשר מחלקים את המספר   בעצמו אך כאשר מחלקים את המספר   ב-  יש שארית  .

שגיאות עיגול (Round-off error) עריכה

המחשב מציג מספרים בצורה נומרית כלומר בדומה לשבר עשרוני. בכדי לייצג חלק מהמספרים העשרוניים על המחשב להציג את השארית כאינסופית, כמו למשל עבור השבר   אשר ייוצג  . מספרים ממשיים מיוצגים במחשב על ידי מספר סופי של ספרות ולכן כל מספר אשר חורג ממגבלת המחשב מיוצג עם שגיאה מסוימת.

דוגמה מחשב אשר מסוגל לאחסן רק 4 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. אם   אז כפלם יהיה   אבל במחשב נקבל:   . השגיאה במקרה הזה היא   .