פייתון/פייתון גרסה 3/פקודות על לולאת for

continue

עריכה

continue היא פעולה שאומרת ללולאת for לרוץ על רשימה אך לא לבצע את הפעולה על פריט שמקיים תנאי מסוים

L=['a', 'b', '1',6, '2',4, 'd', 'r', '3', 2, 9, 10]

for i in L:
  if i==4:
    continue
  print(i)

a
b
1
6
2
d
r
3
2
9
10

נשם לב שהלולאה לא הדפיס את הפריט שערכו 4.

עד כה למדנו כי לולאת for רצה על כל איברים הרשימה. מה קורה אם אנחנו רוצים שהיא תפסיק את הפעולה במקרה ומתקיים תנאי מסוים? לשם כך יש את פקודת break:

L=['a', 'b', '1',6, '2',4, 'd', 'r', '3', 2, 9, 10]

for i in L:
  if i==4:
    break
  print(i)

a
b
1
6
2

הפלט המתקבל הם כל המספרים ברשימה עד המספר 4.

הפקודה דלג (Pass) מציינת לפייתון מתי לא לבצע פעולה אך להבדיל מ-break אינה מפסיקה את ההרצה.

text='a in b in c in d'

for letter in text:
	if letter=='i':
		pass
	else:
		print(letter)

>>>a
 
n
 
b
 
n
 
c
 
n
 
d

פייתון הדפיסה את כל האותיות שאינם "i" וכן את הרווחים.

ניתן להגדיר כיצד יתבצע ההדפסה בסיום בדומה בהדפסת מחרוזת.

>>>a=([1,2,3,4,5])
>>> for i in a :
	print (i)
1
2
3
4
>>> for i in a :
	print (i, end=" ")
1 2 3 4

>>> for i in a :
	print (i, end=*)

1* 2* 3* 4*

תרגיל

עריכה

הדפסו את לוח הכפל.

for a in range(1,11):
  for b in range (0,10):
    print (a*b, end = '\t')

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	

0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	

0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	

0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	

0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	

0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	

0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	

0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90

הדפיסו רשימה מ-1 עד 5 אשר מדפיסה בשורה הראשונה את המספר במיקום ה-0. בשורה השניה את האיבר במיקום האפס והאחד וכן הלאה.

for i in range(1, 6):
   for j in range(1, i+1):
     print(j, end=" ")
   print()

1 
1 2 
1 2 3 
1 2 3 4