פייתון/פייתון גרסה 3/יצירת רשימה באמצעות split

split היא פונקציה המפצלת מחרוזת לרשימה.

שימוש בפונקציה

עריכה

באופן הכי בסיסי, הפונקציה מפצלת את המחרוזת ע"פ תווים לבנים

>>> "Hello world".split()
['Hello', 'world']

הפרמטר הראשון בפונקציה משמש לקביעת התו המפריד

>>> "Hello#world".split('#')
['Hello', 'world']
>>> "To#be#or#not#to#be".split('#')
['To', 'be', 'or', 'not', 'to', 'be']

חשוב להדגיש כי split מפצלת רק ע"פ תו בודד, כדי לפצל ע"י כמה תווים יש להשתמש בספרייה re:

>>import re
>>> re.split("@| |\.", "example@example.com")
['example', 'example', 'com']

הפרמטר השני משמש לקביעה של הכמות המקסימלית של פיצולים(החל מ-0 שיחזיר את המחרוזת ללא שום פיצול):

for i in range(4):
        print("1 2 3 4".split(' ', i))

['1 2 3 4']
['1', '2 3 4']
['1', '2', '3 4']
['1', '2', '3', '4']