הולנדית/הפעלים to be ו-to have

הפועל to be עריכה

הפועל to be (באנגלית הטיותיו am, is, are, was, were, been...), לפעמים מקביל לפועל 'להיות' בעברית, ולפעמים מקביל ל-הוא/היא במשמעות של "האיש הזה הוא סוֹפר", הוא פועל חריג בהולנדית. פירושו zijn, ולהלן שימושו בהולנדית:

  • בכדי להציג מי אתה (מה שמך)
  • בכדי להציג מהו גילך
  • בכדי לבטא רגש או מצב פיסי
  • בכדי להציג מקצוע מסויים
  • יחד עם פעלים אחרים

יתירה מזו, כל הפעלים מקבלים הטיות בהתאם לגופים ולזמנים בהולנדית, כמוצג להלן:

אין השוואה לעברית כי במקרה זה לא ניתן להשוות בין ההולנדית לעברית.

זמן הווה פשוט:

בהולנדית (zijn) באנגלית (to be)
ik ben I am
jij bent you are (יחיד, לא פורמלי)
u bent you are (יחיד, פורמלי)
hij is he is
zij is she is
het is it is
wij zijn we are
jullie zijn you are (רבים)
zij zijn they are

זמן עבר פשוט:

בהולנדית (zijn) באנגלית (to be)
ik was I was
jij was you were (יחיד, לא פורמלי)
u was you were (יחיד, פורמלי)
hij was he was
zij was she was
het was it was
wij waren we were
jullie waren you were (רבים)
zij waren they were

הפועל to have עריכה

השימוש בפועל to have כדי לבטא שייכות (כלומר להיות בעל חפץ/משהו/מישהו...). כמו 'יש לו/לה/לי' וכו' בעברית. בנוסף לכך יש לו גם תפקיד בדקדוק. משמעותו בהולנדית hebben. להלן שימושיו והטיותיו בזמן הווה ועבר פשוטים:

זמן הווה פשוט:

בהולנדית (hebben) באנגלית (to have)
ik heb I am
jij hebt you have (יחיד, לא פורמלי)
u hebt/heeft you have (יחיד, פורמלי) 1


hij heeft he has
zij heeft she has
het heeft it is
wij hebben we has
jullie hebben you have (רבים)
zij hebben they have

זמן עבר פשוט:

בהולנדית (hebben) באנגלית (to have)
ik had I had
jij had you had (יחיד, לא פורמלי)
u had you had (יחיד, פורמלי)
hij had he had
zij had she had
het had it had
wij hadden we had
jullie hadden you had (רבים)
zij hadden they had

בזמן הווה פשוט, u יכול לקבל גם hebt וגם heeft כאחד. תוכל להשתמש בכל אחד מהם כרצונך.

אוצר מילים עריכה

(am, is, are, ...) to be (בתרגום חופשי 'להיות') Zijn                          האזינו                       
to have (להיות בעל משהו/מישהו, יש לי משהו/מישהו) Hebben   האזינו

זהו אוצר מילים המתייחס לפרק זה בלבד.

בכדי להציג אוצר מילים נרחב יותר יש לגשת למילון.


הפרק הקודם:
ריבוי
הפעלים to be ו-to have הפרק הבא:
זמן הווה