הולנדית/זמן עתיד

בהולנדית, זמן העתיד נוצר תוך שימוש במבנה: gaan (to go) + הפועל במקור לפעולות שיתרחשו בקרוב לעתיד או בעתיד,

ובמבנה zullen (to shall, will + הפועל במקור לפעולות שיתרחשו לא כל-כך קרוב לעתיד או כאשר לא ידוע מתי תתרחש הפעולה. במבנים האלו, השימוש בפעלים gaan ו-zullen הוא בזמן הווה פשוט. להלן ההטיות של שני פעלים חריגים אלו:

gaan (to go):

בהולנדית באנגלית
Ik ga I am going
Jij gaat You are going (יחיד)
U gaat You are going (יחיד)
Hij gaat He is going
Zij gaat She is going
Het gaat It is going
Wij gaan We are going
Jullie gaan You are going (רבים)
Zij gaan They are going

zullen (to shall, will):

בהולנדית באנגלית
Ik zal I will
Jij zult You will (יחיד)
U zal You will (יחיד)
Hij zal He will
Zij zal She will
Het zal It will
Wij zullen We will
Jullie zullen You will (רבים)
Zij zullen They will

בפועל zullen בגוף שני ביחיד, ישנן שתי אפשרויות לשימוש. אין כלל ספציפי באיזו מהן לבחור. זה בעיקר תלוי בהעדפה של המדבר. להלן כמה דוגמאות בזמן עתיד:

זמן עתיד של הפועל gaan:

  • Ik ga koken = I am going to cook (אני הולך לבשל)
  • Hij gaat een beetje lezen = He is going to read a little bit (הוא הולך לקרוא קצת)
  • Wij gaan studeren = We are going to study (אנחנו הולכים ללמוד)
  • Jullie gaan sluiten = You are going to close (אתם/ן הולכים לסגור)
  • Wij gaan morgen vroeg vertrekken = We are going to leave early tomorrow (אנחנו הולכים לעזוב מחר מוקדם)
זמן עתיד של הפועל zullen:

  • Ik zal je opbellen = I will call you (אני אתקשר אליך)
  • Hij zal deze ervaring niet vergeten = He will not forget this experience (הוא לא ישכח את החוויה הזו)
  • Wij zullen voor het examen goed studeren = We will study well for the exam (אנחנו נלמד טוב לבחינה)
  • De volgende keer zal ik beter oppassen = Next time I will take more care (בפעם הבאה אהיה יותר זהיר)

אוצר מילים

עריכה
ללכת (to go) Gaan                   האזינו                
to shall, will (פועל עזר לציון עתיד) Zullen              האזינו           
לבשל Koken              האזינו           
קצת Beetje              האזינו           
לקרוא Lezen              האזינו           
ללמוד Studeren              האזינו           
לסגור Sluiten              האזינו           
בוקר Morgen              האזינו           
מוקדם Vroeg              האזינו           
לעזוב Vertrekken              האזינו           
אליך je              האזינו           
להתקשר, לטלפן Opbellen              האזינו           
זה (this) deze              האזינו           
חוויה, ניסיון (experience) Ervaring              האזינו           
לא niet              האזינו           
לשכוח Vergeten              האזינו           
ל... (for) voor              האזינו           
מבחן, בחינה Examen              האזינו           
טוב (good) goed              האזינו           
בפעם הבאה Volgende keer              האזינו           
יותר (better) beter              האזינו           
להיזהר Oppassen              האזינו           

זהו אוצר מילים המתייחס לפרק זה בלבד.

בכדי להציג אוצר מילים נרחב יותר יש לגשת למילון.


הפרק הקודם:
זמני עבר והווה פרפקט
זמן עתיד הפרק הבא:
סדר המילים