הולנדית/זמני עבר והווה פרפקט

זמן הווה פרפקט (הווה שלם/נשלם) בהולנדית נבנה בצירוף זמן ההווה של הפעלים to be (בהולנדית zijn) ו-to have (בהולנדית hebben) עם המבנה של הפועל בעבר.

מבנה הפועל בעבר

עריכה
  • כאשר שורש מסתיים באחת מהאותיות/צירופים k, f, s, ch, p מבנה הפועל בעבר נוצר על-פי הנוסחה הבאה: ge + שורש + t
  • כאשר שורש מסתיים בעיצור או תנועה אחרים, מבנה הפועל בעבר נבנה על-פי הנוסחה הבאה: ge + שורש + d
  • כאשר שורש מסתיים ב t, אז אין תוספת לשורש.

דוגמאות:

  • maken - gemaakt
  • koken - gekookt
  • gooien - gegooid

כאשר פועל מתחיל בצירוף ver, אז לא מוסיפים לפועל את התוספת ge.

במקרה של פעלים בעלי שני חלקים (אפשר להגיד שתי הברות נפרדות - אם כי לא תמיד), התוספת ge תמצֵא בין התוספת התחילית לשורש.

רוב הפעלים בעלי שני חלקים מתחילים ב in-, uit-, op-, onder-, van-, vandaan-, heen-, aan- ועוד. דוגמה:

  • vergooien - vergooid
  • uitstappen (בעל שני חלקים: uit+stappen) - uitgestapt

זמן הווה פרפקט

עריכה

זמן הווה פרפקט (באנגלית Present Perfect Tense), כפי שהוזכר למעלה, הוא זמן הווה נשלם בעברית. הוא נבנה על-ידי שימוש בצורת ההווה לפעלים to be ו-to have (בהולנדית zijn ו-hebben) + מבנה הפועל בעבר.

השימוש בפועל zijn הוא לרוב כדי לבטא במילים פעולה מסויימת, שמתייחסת לאיך הפעולה נגמרת או שמתמקדת בנושא המשפט (אני, אתה, הוא...). הפעולות המקבילות באנגלית הן: have + been + מבנה הפועל בעבר (למשל I have been broken).

השימוש בפועל hebben בדרך-כלל כאשר ההתמקדות היא בפעולה עצמה ו/או בתוצאה שלה. הפעולות המקבילות באנגלית הן: have + מבנה הפועל בעבר (למשל He has talked). לדוגמה:

אין השוואה לעברית כי היא עלולה ליצור בלבול

בהולנדית באנגלית
Ik heb gelopen I have walked
Ik heb kapot gemaakt I have broken (someone / something)
Ik heb opgepakt I have picked up
בהולנדית באנגלית
Ik ben gelopen I have walked (דיבור בדרך מיוחדת, בטוחה)
Ik ben kapotgemaakt I have been broken (by someone / something)
Ik ben opgepakt I have been picked up (לפעמים גם "have been arrested")

זמן עבר פרפקט

עריכה

זמן העבר הנשלם נבנה על-פי הנוסחה: זמן עבר של zijn או hebben + מבנה הפועל בעבר. להלן הכללים להחלטה אם הפועל יהיה zijn או hebben:

בהולנדית באנגלית
Ik had gelopen I had walked
Ik had kapot gemaakt I had broken (someone / something)
Ik had opgepakt I had picked up
בהולנדית באנגלית
Ik was gelopen I had walked (דיבור בדרך מיוחדת, בטוחה)
Ik was kapotgemaakt I had been broken (by someone / something)
Ik was opgepakt I had been picked up (לפעמים גם "had been arrested")

אוצר מילים

עריכה
ליצור Maken              האזינו           
לבשל Koken          האזינו       
לזרוק (throw) Gooien          האזינו       
לזרוק/להשליך (throw away) Vergooien          האזינו       
לרדת Uitstappen          האזינו       
ללכת Lopen          האזינו       
שבוּר Kapot          האזינו       
להרים Oppaken          האזינו       

זהו אוצר מילים המתייחס לפרק זה בלבד.

בכדי להציג אוצר מילים נרחב יותר יש לגשת למילון.


הפרק הקודם:
זמן עבר
זמני עבר והווה פרפקט הפרק הבא:
זמן עתיד