השימוש בציווי הוא להגיד למישהו מה עליו לעשות. הציווי בהולנדית מאוד פשוט. ביחיד, הציווי שווה לשורש. אין שימוש בגופים jij ו-u. ברבים, הציווי שווה לשורש + t. לדוגמה:

הפועל במקור יחיד רבים בעברית
gaan ga! gaat! ללכת
komen kom! komt! לבוא
lezen lees! leest! לקרוא

בנוסף, כמו בהרבה מקרים, גם פה יש חריגים:

הפועל במקור יחיד רבים בעברית
zijn wees weest to be / להיות

במקרה של פעלים בעלי שני חלקים, כמו weggaan, החלק הראשון מופיע בנפרד ובא אחרי המילה.

לדוגמה:

הפועל במקור יחיד רבים בעברית
weggaan ga weg! gaat weg! להסתלק
instappen Stap in! Stapt in! להכנס / לעלות (על רכבת וכו')
uitgaan Ga uit! Gaat uit! לצאת החוצה

אוצר מילים עריכה

ללכת (to go) Gaan                 האזינו              
לבוא (to come) Komen   האזינו
לקרוא Lezen   האזינו
to be Zijn   האזינו
להסתלק Weggaan   האזינו
להיכנס/לעלות (על אוטובוס, מטוס...) Instappen   האזינו
לצאת החוצה Uitgaan   האזינו

זהו אוצר מילים המתייחס לפרק זה בלבד.

בכדי להציג אוצר מילים נרחב יותר יש לגשת למילון.


הפרק הקודם:
פעלים חריגים
ציווי הפרק הבא:
תארים