הולנדית/זמן עבר

הפעלים בזמן עבר בנויים ע"י אחת מהסיומות הבאות: -te, -ten, -de או -den אשר נוספות לשורש. הבט בכללים הבאים:

  • -te נוסף ביחיד לכל שורש המסתיים באחת מהאותיות t, k, f, s, c, h, p.
  • -ten נוסף ברבים לכל שורש המסתיים באחת מהאותיות t, k, f, s, c, h, p.
  • -de נוסף ביחיד בכל המקרים האחרים.
  • -den נוסף ברבים בכל המקרים האחרים.

לדוגמה:

  • maken (ליצור): ik maakte, wij maakten
  • zetten (לשים): jij zette, jullie zetten
  • openen (לפתוח): zij opende, wij openden.
  • sluiten (לסגור): hij sloot, zij sloten.

אוצר מילים עריכה

ליצור Maken   האזינו
לשים Zetten   האזינו
לפתוח Openen   האזינו
לסגור Sluiten   האזינו

זהו אוצר מילים המתייחס לפרק זה בלבד.

בכדי להציג אוצר מילים נרחב יותר יש לגשת למילון.


הפרק הקודם:
זמן הווה
זמן עבר הפרק הבא:
זמני עבר והווה פרפקט