הולנדית/אלף-בית

העיצורים
הסימון
הגראפי
תעתיק
IPA
הערך הפונטי
Bb b, p כהגיית "בּ"; "פּ" בסוף מלה
Cc k, s
ʧ
כהגיית "כּ"; "ס" לפני e i y;
כהגיית (לעתים) טְשְ במלים שאולות מאיטלקית
Ch/ch x
ʃ ~ k
כהגיית "כ רפה" (כֿ);
כהגיית "שׁ" או "כּ" במלים ממוצא יווני/לטיני
Dd d, t כהגיית "ד"; "ת" בסוף מלה
Ff f כהגיית "פ רפה" (פֿ)
Gg ɣ, x כהגיית "ג רפה" (גֿ) המקורית - "ר" אשכנזית; "כ רפה" (כֿ) בסוף מלה
Hh ɦ כהגיית "ה" עם הפעלת מיתרי הקול (למשל במלה מַהֵר)
Jj j כהגיית "י" במלה ים
Kk k כהגיית "כּ"
Ll l ~ ɫ כהגיית "ל" (או גם כך שאחורי הלשון נוגעים בחך/לוע, כבאנגלית)
Mm m כהגיית "מ"
Nn n כהגיית "נ"
ng ŋ לרוב כהגיית "נ" במלה אַנְגְּלִית
Pp p כהגיית "פּ"
Ph/ph f כהגיית "פ רפה"
Qu/qu kʋ ~ k כהגיית כְּווּ בצרוף u, או לעתים נדירות "כּ"
Rr r כהגיית (לרוב) "ר" מתגלגלת שבפי עדות המזרח ויוצאי אירופה מסוימים
Ss s, z כהגיית "ס", ולעתים "ז" לפני תנועות במלים זרות
Sch/sch sx, x כהגיית סְכְֿ; "ס" בסוף מלה
Sj/sj sʲ ~ ʃ כהגיית "ס" בתוספת נגיעת הלשון בחך, או "שׁ"
Tt t ~ ʦ כהגיית "ת", או "צ" לפני i במלים שאולות מלטינית
Tj/tj tʲ ~ ʧ כהגיית "ת" בתוספת נגיעת הלשון בחך, או טְשְ
Tsj/tsj ʧ כהגיית טְשְ
Vv v, f כהגיית "ב רפה"; "פ רפה" בסוף מלה
Ww ʋ
β̞ ~ w
כהגיית "ב רפה" אך השיניים העליונות הדוקות על השפה התחתונה בלי חיכוך;
כהגיית "ב רפה" משתי השפתיים1 או כ-w אנגלית2
Xx ks ~ gz כהגיית כְּסְ, או גְּזְ בין תנועות (בעיקר בניבים דרומיים)
Yy j כהגיית "י" במלה ים3 (משמש גם כתנועה)
Zz z, s כהגיית "ז"; "ס" בסוף מלה
 • 1 בניבים בלגיים, בדרום הולנד ומאסטריכט.
 • 2 בניב הבלגי התקני.
 • 3 זהו גם איות ישן של הצרוף ij.

הבדלי הגייה בין ההולנדית בהולנד ובבלגיה

עריכה
 • G נהגה בהולנדית צפונית כ-כ' רפה בעברית, ובדרומית צליל אחורי יותר וקולי.
 • S ו-Z נהגים בהולנדית צפונית כצלילים שורקים, ובדרומית כבאנגלית.
 • V בהולנדית צפונית קרוב יותר ל-F, ובדרומית קרוב יותר ל-V אנגלית.
 • W בהולנדית צפונית קרוב יותר ל-V באנגלית, ובדרומית קרוב יותר ל-W אנגלית.
 • R נהגה בהולנדית צפונית בשתי דרכים: בתחילת הברה כ-ר' אשכנזית, ובסוף הברה כעיצור כפוף (דומה ל-R אנגלית). בהולנדית דרומית ה-R היא כ-ר' לשונית.
 • OO ו-EE "מתעגלות" בהולנדית צפונית ונהפכות לדיפתונגים. בהולנדית דרומית "אוֹ" ו-"אֵ", בצפונית "אוֹאוּ" ו-"אֵי" בהתאמה.
 • EI ו-IJ בהולנדית צפונית קרובים יותר ל-אַי, ובדרומית קרובים יותר ל-אֵי.

תנועות

עריכה

הולנדית עשירה למדי בתנועות. יש בה תנועות בסיסיות /a ɛ ə ɪ̽ ɵ̟̽ i ʊ̈ u ɔ ɑ/, תנועות ארוכות /eː øː oː/ הנהגות תוך תהליך סגירה קלה (פסבדו-דיפתונגים) וכן דיפתונגים מלאים.

התנועות
הסימון
הגראפי
הברה סגורה/לא־מוטעמת הברה פתוחה ומוטעמת
תעתיק
IPA
הערך הפונטי תעתיק
IPA
הערך הפונטי
a ɑ כהגיית פתח אחורית (a במלה האנגלית bar) (ː)‏a כהגיית פתח
aa (ː)‏a כהגיית פתח
ae‏1 (ː)‏a‏2 כהגיית פתח, או צירי ארוכה במלים ממוצא לטיני3
e ɛ, ə כהגיית כ-e במלה האנגלית end; בהברה לא־מוטעמת כ-e במלה האנגלית paper כהגיית צירי ארוכה
ee‏1 כהגיית צירי ארוכה
eu‏1 ɵ̟̽ː כהגיית צירי ארוכה מעוגלת בשפתיים בקירוב
i ɪ, ə כהגיית i במלה האנגלית in; בהברה לא־מוטעמת כ-e במלה האנגלית paper (ː)‏i כהגיית חיריק
ie‏1 (ː)‏i כהגיית חיריק
ij ə בהברה לא־מוטעמת כהגיית e במלה האנגלית paper
o ɔ כהגיית חולם כהגיית o במלה האנגלית cold בקירוב
oe‏1 u כהגיית שורוק
oo כהגיית o במלה האנגלית cold בקירוב, וארוכה
u ɵ̟̽ כהגיית i במלה האנגלית in אך עם עיגול שפתיים (ː)‏ʊ̈ כהגיית חיריק מעוגלת בשפתיים בקירוב
uu ʊ̈ כהגיית חיריק מעוגלת בשפתיים בקירוב
y i ~ ɪ כהגיית חיריק, או i במילה האנגלית in‏4
 • 1 גם בהברה פתוחה ומוטעמת.
 • 2 לעתים נהגה /eː/.
 • 3 זהו כתיב קדום של הצרוף ee בהמשך, ובשל כך קיימת הגייה זו אף היא.
 • 4 בכך דומה ל-i או ie הנ"ל.


דיפתונגים
הסימון
הגראפי
תעתיק
IPA
הערך הפונטי
aai aːi כהגיית אַי - הפתח ארוכה
ai ɑi כהגיית אַי - הפתח כ-a במלה האנגלית bar
(w)‏au ɑu כהגיית אַוּ - הפתח כ-a במלה האנגלית bar
eeuw eːu כהגיית אֵוּ - הצירי ארוכה
ei ɛi כהגיית אֵי - הצירי כ-e במלה האנגלית end
ieuw iu כהגיית אִיוּ
ij ɛi כהגיית אֵי - הצירי כ-e במלה האנגלית end - מלבד בהברה לא־מוטעמת
oei ui כהגיית אוּי
oi ɔi‏1 כהגיית אוֹי, או לפעמים כ-o במלה האנגלית cold בקירוב - וארוכה
ooi oːi כהגיית אוֹי - החולם כ-o במלה האנגלית cold בקירוב - וארוכה
(w)‏ou ɑu כהגיית אַוּ - הפתח כ-a במלה האנגלית bar
ui œy כהגיית אֵי - הצירי כ-e במלה האנגלית end - ומעוגלת בשפתיים, והחיריק מעוגלת אף היא
uw yu כהגיית אִיוּ - החיריק מעוגלת בשפתיים
y‏2 ɛi כהגיית אֵי - הצירי כ-e במלה האנגלית end
 • 1 לפעמים הביצוע הנו [oː].
 • 2 זהו כתיב ישן של הצרוף ij הנ"ל, ובשל כך קיימת הגייה זו אף היא - ראה הערה 3 בטבלת העיצורים.

הערות:

 1. בכדי להשמיע דיפתונג בנפרד (לדוגמה doet ייקרא דוֹאֵט ולא דוּט), כלומר בפונטיות, יש להוסיף שתי נקודות ( ¨ - נקראות trema) מעל לתנועה האחרונה ברצף. דוגמה: muit נהגה mawt (מַאוּט) ו-muït נהגה muit (מוּאִיט). מילה לדוגמה: skiën (סקי).
 2. לעתים יופיע במילים סימן ההטעמה ( ´ ) על תנועות מסוימות, בדרך-כלל במילים שאולות. הגייתו כמין "לחץ" בהברה עליה יש את ההטעמה (לקריאה נוספת בכתיב הספרדי). נסו להבדיל בקריאה בין opera ל-opéra (השני כמו בהיגוי אוֹפּרה בעברית/באנגלית).


- אלף-בית הפרק הבא:
הגופים