הולנדית/ציון זמן ותאריך

השעה עריכה

כדי לשאול דובר הולנדית 'מה השעה?', יש להגיד Hoe laat is het? (מילולית: איך מאוחר זה?).

והתשובה תהיה: Het is ... uur. (מילולית: זה ... שעות.). במקום ה ... יש להציב מספר.

דוגמה:

דניס: מה השעה?

קתרין: השעה היא שש.

Dennis: Hoe laat is het?

Catherine: Het is zes uur.

האזינו

בהולנדית מדוברת, השימוש יהיה בשעון מבוסס 12 שעות (1:00 - 12:59), שאומר שכשאומרים "השעה היא שש" הכוונה יכולה להיות לשש בבוקר או שש בערב. אך אם מי שאומר זאת מבין ששתי השעות הגיוניות, בכדי למנוע אי-הבנה, יש לנהוג כך:

 • 's ochtends (zes uur's ochtends) = בבוקר (השעה היא שש בבוקר)
 • 's middags (twee uur's middags) = בצהריים, אחר הצהריים (השעה היא שתיים אחר הצהריים)
 • 's avonds (zes uur's avonds) = בערב (השעה היא שש בערב)
 • 's nachts (twaalf uur's nachts) = בלילה (השעה היא שתים-עשרה בלילה)

בהולנדית כתובה, השימוש יהיה בשעון מבוסס 24 שעות (0:00 - 23:59), וזה אומר ששש בבוקר יוצג כ-6:00 ושש בערב יוצג כ-18:00. שתים-עשרה בצהריים יוצג כ-12:00, בעוד ששתים-עשרה בלילה יוצג כ-0:00 וכך הלאה.

השתמשו בביטויים הבאים אם השעה אינה מדוייקת (כלומר לא נאמרת ישירות):

 • kwart voor - רבע ל...
 • kwart over - רבע אחרי... (ורבע, רק בתחילת המשפט)
 • half - חצי אחרי... (וחצי, רק בתחילת המשפט)
 • tien voor half - עשרה לחצי... (40 דקות ל...)
 • tien voor half - עשרה אחרי חצי... (20 דקות ל...)

התאריך עריכה

כדי לשאול דובר הולנדית 'מה התאריך היום?', יש להגיד Welke datum is het vandaag? (מילולית: איזה תאריך זה היום? / which date is it today?), או De hoeveelste is het vandaag? (מילולית: הכמה זה היום? / the how much is it today?).

התשובה לשאלות הללו היא באמירת Het is + מספר + חודש. לדוגמה:

 • Het is zes maart - היום ה-6 במרץ
 • Het is tien april - היום ה-10 באפריל
 • Het zesentwintig november - היום ה-26 בנובמבר
 • Het is veertien augustus - היום ה-14 באוגוסט

את רשימת החודשים ניתן לראות במילון

אוצר מילים עריכה

איך Hoe   האזינו
מאוחר Laat   האזינו
שעה Uur   האזינו
בוקר Ochtend   האזינו
צהריים Middag   האזינו
ערב Avond   האזינו
לילה Nacht   האזינו
חצי Half   האזינו
מה Welke   האזינו
תאריך Datum   האזינו
היום Vandaag   האזינו
כמה Hoeveel   האזינו
מרץ Maart   האזינו
אפריל April   האזינו
נובמבר November   האזינו
אוגוסט Augustus   האזינו

זהו אוצר מילים המתייחס לפרק זה בלבד.

בכדי להציג אוצר מילים נרחב יותר יש לגשת למילון.


הפרק הקודם:
תארים
ציון זמן ותאריך הפרק הבא:
שייכות