הולנדית/תוויות דקדוקיות

בהולנדית, כמו באנגלית, יש תווית שמיידעת (בעברית ה' הידיעה ; באנגלית the) ותווית שאינה מיידעת (כמו a/an באנגלית, במילים a doll, a company, an apple...), שימושהן זהות לשימוש באנגלית:

התווית שאינה מיידעת

עריכה

התווית שאינה מיידעת בהולנדית היא een ( האזינו). מילה דומה היא אחד/אחת = één ( האזינו), ומכיוון שהן לא בעלות אותה המשמעות יש להזהר לא להתבלבל ביניהן.

een מופיעה לפני שם העצם כמילה נפרדת ומקבילה ל-a באנגלית (כפי שהוזכר לעיל) ובעברית על-ידי אי הוספת דבר לשם העצם, או על-ידי הוספת המילה 'כלשהו/כלשהי' אחריו.

דוגמאות:

בעברית באנגלית בהולנדית
איש Man Man
אישה Woman Vrouw
שולחן Table Tafel
דוֹד Uncle Oom
כלב Dog Hond
מדינה Country Land
בעברית באנגלית בהולנדית
איש כלשהו A man Een man
אישה כלשהי A woman Een vrouw
שולחן כלשהו A table Een tafel
דוֹד כלשהו An uncle Een oom
כלב כלשהו A dog Een hond
מדינה כלשהי A country Een land

התווית המיידעת

עריכה

התווית המיידעת זהה לה' הידיעה בעברית, ול-the באנגלית. עם זאת, השימוש בא זהה לזה שבאנגלית, אך מעברית הוא קצת שונה (למשל הילד הגדול, באנגלית זה The big boy ולא The big the boy - כמו באנגלית גם בהולנדית).

de משמשת כה' הידיעה לשמות עצם בזכר ובנקבה, וברבים.
het משמשת כה' הידיעה לשמות עצם חסרי-מין (סתמיים).

גם התוויות האלו מופיעות לפני שם העצם כמילה נפרדת.

דוגמאות:

בעברית באנגלית בהולנדית
איש Man Man
אישה Woman Vrouw
שולחן Table Tafel
דוֹד Uncle Oom
כלב Dog Hond
מדינה Country Land
בעברית באנגלית בהולנדית
האיש The man De man
האישה The woman De vrouw
השולחן The table De tafel
הדוֹד The uncle De oom
הכלב The dog De hond
המדינה The country Het land

יכול להיות שדברים מסויימים נראים לא ברורים כרגע, אך תמיד ניתן לחזור על זה שנית, ולהתאמן. אם עדיין לא מובן, עם המשך הלימוד, הדברים יפושטו.

חשוב דווקא בחלק זה לעשות את התרגילים.

אוצר מילים

עריכה
    איש     Man   האזינו
אישה Vrouw   האזינו
שולחן Tafel   האזינו
דוֹד Oom   האזינו
כלב Hond   האזינו
מדינה Land   האזינו

זהו אוצר מילים המתייחס לפרק זה בלבד.

בכדי להציג אוצר מילים נרחב יותר יש לגשת למילון.


הפרק הקודם:
הגופים
תוויות דקדוקיות
תרגילים
הפרק הבא:
ריבוי