ההבחנה ברבים נעשית בעיקר על-ידי בדיקה אם שם העצם מסתיים בעיצור (b, c, r, s, w וכו') או בתנועה (a, o, u, i, e).

שמות עצם המסתיימים בעיצור עריכה

במקרה בו שם עצם מסתיים בעיצור, הסיומת ברוב המקרים תהיה -en. הסיומת תתחבר ישירות אחרי המילה.

דוגמאות:

יחיד רבים בעברית
vrouw vrouwen אישה / נשים
hond honden כלב / כלבים
boek boeken ספר / ספרים

כאשר שם העצם מסתיים בתנועה קצרה ואחריה עיצור, העיצור מוכפל בכדי לשמור על ההיגוי הנכון.

דוגמאות:

יחיד רבים בעברית
man mannen איש / אנשים
bed bedden מיטה / מיטות
bril brillen זוג משקפיים / זוגות משקפיים

כאשר שם עצם מסתיים בתנועה ארוכה (aa, oo, uu, ee) ואחריה עיצור, יש להשמיט אחת מהתנועות.

דוגמאות:

יחיד רבים בעברית
boot boten סירה / סירות
teen tenen בוהן (בכף הרגל) / בהונות
muur muren חומה / חומות

כאשר שם עצם מסתיים ב-s, ה-s משתנה ל-z ומוסיפים -en. כאשר שם עצם מסתיים ב-f, ה-f משתנה ל-v ומוסיפים -en.

דוגמאות:

יחיד רבים בעברית
huis huizen בית / בתים
dief dieven גניבה / גניבות
duif duiven יונה / יונים

וכאשר שמות עצם מסתיימים ב -el / -em / -en / -er / -y אז לציון הרבים במקום הסיומת -en תבוא s.

דוגמאות:

יחיד רבים בעברית
baby babys תינוק / תינוקות
appel appels תפוח / תפוחים
duivel duivels שטן / שטנים

שמות עצם המסתיימים בתנועה עריכה

שמות עצם המסתיימים ב a, o, u, i (כל התנועות חוץ מ-e) מקבלים את צורת הרבים -'s.

דוגמאות:

יחיד רבים בעברית
auto auto's מכונית / מכוניות
menu menu's תפריט / תפריטים
piano piano's פסנתר / פסנתרים

שמות עצם המסתיימים באחת מהסיומות e, é, el, em, er, en מקבלים -s.

דוגמאות:

יחיד רבים בעברית
dame dames גברת / גבירות
café cafés בית קפה / בתי קפה
nummer nummers מספר / מספרים

מילים אחדות שמקורן בלטינית מקבלות את צורת הרבים הלטינית המקורית. עם הזמן, גם כיום, יותר ויותר מילים משתמשות גם בצורת רבים חלופית בהולנדית.

דוגמאות:

יחיד רבים הצורה החלופית בעברית
museum musea museums מוזיאון / מוזיאונים
collega collegae collega's עמית / עמיתים

ולסיום, ישנן מילים בעלות צורת רבים חריגה.

דוגמאות:

יחיד רבים בעברית
stad steden עיר / ערים
schip schepen ספינה / ספינות
kind kinderen ילד / ילדים

אוצר מילים עריכה

אישה Vrouw      האזינו   
כלב Hond   האזינו
ספר Boek   האזינו
איש Man   האזינו
מיטה Bed   האזינו
משקפיים Bril   האזינו
סירה Boot   האזינו
בוהן (בכף הרגל) Teen   האזינו
חומה Muur   האזינו
בית Huis   האזינו
גניבה Dief   האזינו
יונה Duif   האזינו
תינוק Baby   האזינו
תפוח Appel   האזינו
שטן Duivel   האזינו
מכונית Auto   האזינו
תפריט Menu   האזינו
פסנתר Piano   האזינו
גברת Dame   האזינו
בית קפה Café   האזינו
מספר Nummer   האזינו
מוזיאון Museum   האזינו
עמית (חבר) Collega   האזינו
עיר Stad   האזינו
ספינה / אנייה Schip   האזינו
ילד Kind   האזינו

זהו אוצר מילים המתייחס לפרק זה בלבד.

בכדי להציג אוצר מילים נרחב יותר יש לגשת למילון.


הפרק הקודם:
תוויות דקדוקיות
ריבוי
תרגילים
הפרק הבא:
הפעלים to be ו-to have