היסטוריה לבגרות/המזרח התיכון בשנות ה-50 וה-60


א.מגמות איחוד ומגמות פיצול במדינות ערב והשפעת המלחמה הקרה על מגמות אלה

ב.מצרים בתקופת שלטונו של נאצר – מדיניות הפנים ומדיניות החוץ

ג. סוריה – מאבקי הכוח בין קבוצות פוליטיות, מפלגת הבעת' והתבססות שלטונה בסוריה

ד. לבנון – הגורמים שאיימו על אחדותה ועל שלמותה של לבנון, מלחמת האזרחים ותוצאותיה

ה. ירדן - הגורמים שאיימו על שלמותה ואחדותה של ממלכת ירדן והיחסים של ירדן עם העולם הערבי

  • הערה: סעיפים א+ב הם סעיפי חובה. בסעיפים ג, ד, ה - יש לבחור באחד.
הפרק הקודם:
מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל
המזרח התיכון בשנות ה-50 וה-60 הפרק הבא:
מדיניות הביטחון ומלחמות ישראל בעשור הראשון והשני של מדינת ישראל