היסטוריה לבגרות/זיכרון השואה


קישורים חיצוניים

עריכה

הערה: נושא זה נלמד רק במסגרת תקופה רביעית נושא העמקה

הפרק הקודם:
דפוסי עלייה וקליטה במדינת ישראל בעשור הראשון והשני לקיומה
זיכרון השואה הפרק הבא:
תקופה שלישית כיחידת מבוא