היסטוריה לבגרות/תקופה רביעית כיחידת גישור


1. מגמות איחוד ומגמות פיצול במזרח התיכון

2. מלחמת סיני - סיבות והשפעות

3. מלחמת ששת הימים - סיבות והשפעות

מלחמת ההתשה-סיבות והשפעות

4. מלחמת יום הכיפורים - סיבות והשפעות

5. תהליך הקליטה במדינת ישראל בשנות ה-50 קשיים ודרכי התמודדות

הפרק הקודם:
תקופה שלישית כיחידת מבוא
תקופה רביעית כיחידת גישור -