היסטוריה לבגרות/היישוב היהודי בארץ-ישראל והתנועה הציונית בזמן מלחמת העולם השנייה


א.מדיניות הנהגת היישוב היהודי בא"י כלפי בריטניה – מדיניות של שיתוף ושל מאבק, סיבות ודרכי מימושה

ב. היחסים בין אירגוני המחתרת בזמן המלחמה

ג.תוכנית בילטמור – תוכנה. במה היא מהווה שינוי במדיניות הציונית

ד. פעולות עזרה וניסיונות הצלה למען יהודי אירופה

קישורים חיצוניים

עריכה
הפרק הקודם:
היהודים באירופה וצפון אפריקה בתקופת השואה
היישוב היהודי בארץ-ישראל והתנועה הציונית בזמן מלחמת העולם השנייה הפרק הבא:
בעיית הפליטים ו"העקורים" עם סיום המלחמה והשואה