היסטוריה לבגרות/צרפת ויהודי צרפת בין שתי מלחמות עולם


א) השפעת תוצאות מלחמת העולם הראשונה על צרפת

ב) חברה כלכלה וממשל

ג) היהודים בצרפת בין שתי מלחמות העולם

קישורים חיצונייםעריכה

הפרק הקודם:
ארה"ב ויהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם
צרפת ויהודי צרפת בין שתי מלחמות עולם הפרק הבא:
גרמניה הנאצית - אידאולוגיה ובניית המשטר, 1939-1933