NET

(הופנה מהדף .NET)

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.

נא לקרוא את ההוראות לפני עריכת הספרתכנות בסביבת NET
הספר NET יסביר לכם כיצד לתכנת בסביבת (Visual Studio 2005 (.NET בשפות Visual Basic ו־#C.

בנוסף לנושאים - הספר יספק רשימה של כל האובייקטים העיקריים ואופן שימושם.

למי מיועד הספר

עריכה

הספר מיועד בעיקר למתחילים. אך מספק חומר עזר נגיש בעברית גם למתקדמים.

הוראות לעיצוב הספר

עריכה

יש להצמד לתוכן הספר.

בתחילת כל דף המופיע בתוכן יש להוסיף את התבנית {{NET}} - המוסיפה את התוכן משמאל לדף. בדפים שאינם חלק מהתוכן (כגון דפי מחלקות ואובייקטים), אין להוסיף תבנית זו אלא תבניות ייעודית כפי שיבואר להלן.

כל דף בספר זה יהיה תחת השם NET, כולל דפי משנה של פרקים. לדוגמה: NET/Button.

מחלקות

עריכה

דף מחלקות יכיל את רשימת מרחבי השם. עבור כל מרחב שם יהיה דף שיכיל את כל המחלקות המשתייכות אליו. בתחילת כל דף מרחב שם יובא התבנית {{NET/Namespace}} בתחילת כל דף מחלקה יובא התבנית {{NET/Class}}.
דוגמאות: מחלקה Button, מרחב שם System.Windows.Forms
בתחילת כל מחלקה יבוא הסבר עם תמונות. ולאחריו פירוט לפי התבנית הבאה:

 1. תחביר
  1. Visual Basic
  2. #C
 2. הערות
 3. חברים
  1. מאפיינים
  2. שגרות
  3. אירועים
 4. אפיונים יחודיים
 5. דוגמה
  1. Visual Basic
  2. #C
 6. עיין גם

כאשר אפיונים יחודיים - יכיל הרחבה של כל האובייקטים (מאפיינים/שגרות/אירועים) היחודיים למחלקה זו בלבד, או שמתנהגים באופן שונה במחלקה זו. למשל: המאפיין Text של מחלקת Form.

אובייקטים

עריכה

כל מחלקה תכיל דף עם האובייקטים המשתייכים אליה. כאשר בתחילת כל אובייקט תובא אחת מהתבניות הבאות:


דוגמאות: מאפיין Text, שגרה Focus, אירוע Click.

כתיבת קוד

עריכה

ציטוט קוד מקור לדוגמה או תחביר ייכתב לפי התבנית הבאה:

{{NET/CodeBlock
|cs=
{{NET/Code|This is a one line comment|C#Comment}}<br>
{{NET/Code|This is sample code block|C#summary}}<br>
{{NET/Code|int|Keyword}} x = 5;<br>
{{NET/Code|String|Class}} s = {{NET/Code|Hello World!|String}};<br>
{{NET/Code|This is a<br>multi line comment|C#CommentP}}
|vb=
{{NET/Code|This is a comment|VBComment}}<br>
{{NET/Code|This is sample code block|VBsummary}}<br>
{{NET/Code|Dim|Keyword}} x {{NET/Code|As|Keyword}} Integer = 5<br>
{{NET/Code|Dim|Keyword}} s {{NET/Code|As|Keyword}} String = {{NET/Code|Hello World!|String}}
}}

תוצאה:

C#:

// This is a one line comment

/// <summary>
/// 
This is sample code block
/// </summary>
int x = 5;
String s = "Hello World!";

/* This is a
multi line comment */

VB.NET:

' This is a comment

''' <summary>
''' This is sample code block
'''
 </summary>
Dim x As Integer = 5

Dim s As String = "Hello World!"

במידה והקוד הנשלח לתבנית {{NET/Code}} מכיל את סימן השיוויון ('='), למשל כחלק ממחרוזת, יש להחליפו בישות &#61;.

ראה את התבנית {{NET/Code}} לרשימה מלאה של אפשרויות עיצוב הקוד.

קישורים חיצוניים

עריכה