מבנים אלגבריים/הקדמה/קצת תורת המספרים

בפרק הקדמה זה ניתן עובדות פשוטות אך חשובות על קבוצת המספרים השלמים וקבוצת המספרים הטבעיים .

תכונת הסדר הטובעריכה

תכונות חלוקה ואלגוריתם אוקלידסעריכה

מספרים ראשוניים והמשפט היסודי של האריתמטיקהעריכה

פונקציית אויילרעריכה

שקילות מודולו nעריכה

הפרק הקודם:
פעולות בינאריות
קצת תורת המספרים הפרק הבא:
תמורות