מבנים אלגבריים/הקדמה/קצת תורת המספרים

בפרק הקדמה זה ניתן עובדות פשוטות אך חשובות על קבוצת המספרים השלמים וקבוצת המספרים הטבעיים .

תכונת הסדר הטוב עריכה

תכונות חלוקה ואלגוריתם אוקלידס עריכה

מספרים ראשוניים והמשפט היסודי של האריתמטיקה עריכה

פונקציית אויילר עריכה

שקילות מודולו n עריכה

הפרק הקודם:
פעולות בינאריות
קצת תורת המספרים הפרק הבא:
תמורות