מבנים אלגבריים/חבורות/חבורות פתירות

סדרות נורמאליות וסדרות הרכב עריכה

הגדרות עריכה

הגדרה: סדרה נורמאלית

סדרה נורמלית של חבורה   היא שרשרת של תת חבורות, שכל אחת היא תת חבורה נורמלית של קודמתה. כלומר:

 


הגדרה: גורם הרכב

בהינתן

 

סדרה נורמאלית. חבורת המנה   תיקרא גורם הרכב של הסדרה.


הגדרה: עידון של סדרה

עידון של סדרה הוא סדרה ארוכה יותר, הכוללת את כל תת-החבורות של הסדרה הקודמת. אפשר לעדן סדרה נתונה אם קיימת חבורה   שמקיימת  ,  . במקרה זה הסדרה

 

היא עידון של הסדרה המקורית.


הגדרה: סדרות שקולות

בהינתן   חבורה, הסדרות הנורמאליות:

 

 

יקראו שקולות אםם n=m וכל גורמי הרכב מתאימים הם איזומרפיים.


הגדרה: סדרת הרכב

בהינתן   חבורה, סדרה נורמאלית שלה

 

תיקרא סדרת הרכב אםם   ואין לה שום עידון.

הלמה של צסנהאוס (Zassenhaus) עריכה

למה "הלמה של צסנהאוס (Zassenhaus)"

תהי   חבורה כך ש   וגם   ו  . אזי מתקיים:

 

וגם

 

וגם

 

משפט העידון של שרייר (Schrier) עריכה

משפט:

בהינתן   חבורה עם סדרות נורמאליות

 

 

אז קיימים להם עידונים שקולים.

משפט ז'ורדן הולדר עריכה

מסקנות עריכה

חבורות פתירות עריכה

הגדרה עריכה

הגדרה: חבורה פתירה

חבורה   תיקרא פתירה אםם יש לה סדרה נורמלית סופית כך שכל גורם הרכב הוא חבורה אבאלית.

דוגמאות עריכה

משפטים יסודיים עריכה

הפרק הקודם:
משפטי האיזומורפיזמים
חבורות פתירות הפרק הבא:
פעולה של חבורה על קבוצה