מבנים אלגבריים/חבורות/משפטי האיזומורפיזמים

משפט האיזומורפיזם הראשון עריכה

משפט: משפט האיזומורפיזם הראשון

יהיו   חבורות ו   הומומורפיזם, אזי,

 


הוכחה:


 

משפט האיזומורפיזם השני עריכה

משפט: משפט האיזומורפיזם הII

תהי   חבורה ו  וכן   אזי, מתקיים:

 


הוכחה:


 

משפט האיזומורפיזם השלישי עריכה

משפט: משפט האיזומורפיזם הIII

תהי   חבורה ויהיו   כך ש  אזי מתקיים:

 

ובנוסף:

 


הוכחה:


 

תוצאות עיקריות עריכה

הפרק הקודם:
חבורות מנה
משפטי האיזומורפיזמים הפרק הבא:
חבורות פתירות