תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה : נושא - גג : מלכים ונביאים (משלמה עד צדקיהו)

פרקי הלימוד לנושא הגג - מלכים ונביאים. הפרקים המוקפים סוגריים - ירדו במיקוד (מועד קיץ 2009).

הסוגה הכתובים המקראיים
סיפור מלכים א': מלכים א' פרק א', מלכים א' פרק ג', מלכים א' פרק ח'פסוקים 1-30 מלכים א' פרק י"א, מלכים א' פרק י"ב, מלכים א' פרק ט"ז(23-33), מלכים א' פרק י"ז, מלכים א' פרק י"ח, מלכים א' פרק י"ט, מלכים א' פרק כ"א.

מלכים ב': מלכים ב' פרק ב' 1-22,) מלכים ב' פרק ה', מלכים ב' פרק י"ז, מלכים ב' פרק י"ח, מלכים ב' פרק י"ט פסוקים 1-7,32-37

בהשוואה לדברי הימים ב' פרק ל"ב פסוקים 1-8,30

עזרא: עזרא פרק א' פסוקים 1-7


קריאה מודרכת :

עריכה

מלכים ב' : מלכים ב' פרק כ"א (דברי הימים ב' פרק ל"ג), מלכים ב' פרק כ"ב, מלכים ב' פרק כ"ג, מלכים ב' פרק כ"ד, מלכים ב' פרק כ"ה ,

חוק דברים פרק י"ב פסוקים 1-14, דברים פרק י"ח פסוקים 15-22
מזמורים תהילים : תהלים מזמור קכ"ב
נבואה - מבוא לנבואה ירימיה : ירימיה פרק א', ירימה פרק ב' פסוקים 1-13, ירימיה פרק י"ב פסוקים 1-6, ירימיה פרק כ' פסוקים 7-18, ירימיה פרק כ"ב פסוקים 10-30, ירימיה פרק כ"ח, ירמיה פרק ל"א פסוקים 14-19, 26-35