הסתברות/דף נוסחאות

אי שיוויונים

עריכה
 • Boole's inequality - איחוד תחת P:
 

ושויון מתקיין אם   לכל  .

 • Bonferroni's inequality - איחוד-חיתוך:
 
 • דה מורגן:
 
 • סטייה ריבועית מינימלית מהתוחלת:
 
 • מומנטים (נובע מאי שליליות של השונות):
 
 • צ'בישב:
 
 • מרקוב (לכל מ"מ אי-שלילי ולכל a>0) מתקיים:
 
 • ינסן (אם h קמורה):
 
 • קושי-שוורץ:
 

נוסחאות טרנספורמציה

עריכה
 • פונקציה של משתנה מקרי: אם פונקציה h מונוטונית ממש וגזירה בתומך של X ו-(Y=h(X אז ל-Y יש צפיפות בתנאי של-X יש צפיפות והיא:  
 • פונקציה של וקטור אקראי: אם   חח"ע וגזירה, והיעקוביאן שונה מאפס, אז הצפיפות של Y היא:
 
 • תוחלת של טרנספורמציה: אם X,Y מ"מ, ו-Y=h(X) רציפה למקוטעין אז ל-Y יש תוחלת בתנאי של-X יש תוחלת והיא:  
 • תוחלת של טרנספורמציה של ו"א: יהי   ו"א רציף, ויהי  , אז  .

כללי

עריכה
 • נוסחת ההסתברות השלמה:
 • במקרה הבדיד (B=Ω):
 
 • במקרה הרציף:
 
 • נוסחת בייס:
 • במקרה הבדיד:
 
 • במקרה הרציף:
 
 • שונות של משתנים שאינם בלתי-תלויים:
 

טורים שימושיים

עריכה

סדרה הנדסית ( ):

 

סדרה חשבונית:   טור חזקות סופי:

 

טור טיילור לאקספוננט:

 

הפיתוח הבינומי:

 

אינטגרלים שימושיים

עריכה
 


הפרק הקודם:
חזאים
דף נוסחאות -