הסתברות היא מדד כמותי המתאים לאפשרות שמאורע מסוים יתרחש. לדוגמא, כולנו בחיי היום-יום אומרים שההסתברות לתוצאת "עץ" בהטלת מטבע הוגן היא 0.5. בחלק זה נגדיר דברים אלה בצורה מדויקת. בפרק המודל ההסתברותי נגדיר דברים כגון "מאורע", ונדון בתכונות שצריכה לקיים פונקציה המתאימה לכל מאורע הסתברות, כדי שנאמר שהפונקציה היא פונקציית הסתברות תקינה. באי-תלות בין מאורעות נדבר על מאורעות שמבחינה הסתברותית "אין קשר" בין תוצאותיהם. בפרק הסתברות מותנית נעסוק בהסתברות שמאורע מסוים יקרה בהנחה שמאורע אחר ארע. בפרקים נוסחת ההסתברות השלמה ונוסחת בייס נעסוק בהסתברויות שאפשר לחשב כשיודעים הסתברויות מותנות כלשהן. נסכם בדוגמא החשובה של ניסויי ברנולי.


הפרק הקודם:
חומר רקע
מבוא הפרק הבא:
המודל ההסתברותי