הסתברות/קווריאנס ומקדם המתאם

דוגמאות

עריכה
  • לשפופרת אלקטרונים אורך חיים T מעריכי עם פרמטר λ. בזמן זה, השפופרת פולטת מספר אלקטרונים N פואסוני עם פרמטר cT.
בשאלה זו נשתמש גם במומנט השני של מ"מ מעריכי:   ובמומנט השני של מ"מ פואסוני:  .
  • מהי תוחלת מספר האלקטרונים?
מנוסחת ההחלקה:  
  • מהי השונות של מספר האלקטרונים?
על פי הגדרת השונות:  
 
שני השיוויונות האחרונים התבצעו על ידי שימוש במומנט ה-2 של N ושל T.
  • מהו הקווריאנס בין N,T ..?
על פי הגדרת הקווריאנס:  
 
השיוויון האחרון התבצע על ידי הצבת המומנט השני של T.
  • מהו מקדם המתאם בין N,T ..?
 


הפרק הקודם:
[[הסתברות/וקטורים אקראיים/|]]
קווריאנס ומקדם המתאם הפרק הבא:
וקטורים גאוסיים