הסתברות/מבוא/נוסחת ההסתברות השלמה/תרגילים

הסתברות מספר זוגי להטלות עד "ראש" עריכה

נתון מטבע לא הוגן, בעל הסתברות "ראש" של  . מטילים את המטבע עוד ועוד עד לקבלת "ראש", ורוצים לחשב את ההסתברות שתוצאה זו תקרה בהטלה זוגית (ההטלה הראשונה נחשבת אי-זוגית).

רמז: נגדיר את   כמאורע שבו תוצאת "ראש" הראשונה היא בהטלה זוגית, ו-  כמאורע שבו ההטלה הראשונה יוצאת ראש.

  1. הסבר מדוע  .
  2. הסבר מדוע  .
  3. חשב את  .