הסתברות/משתנים מקריים/פונקציית התפלגות

תכונות פונקצית ההתפלגות עריכה

  1. תחום:  .
  2. מונוטונית עולה: אם a<b אז  .
  3. גבולות:  
  4. רציפה מימין: ערך הפונקציה בקפיצה הוא הגבול מימין וגודל הקפיצה הוא  
  5. אם X מ"מ רציף אז FX רציפה (ההפך לא תמיד נכון).
  6. קשר בין התפלגות להסתברות:  
- פונקציית התפלגות -