הסתברות/משתנים מקריים/פונקציית צפיפות

פונקצית הצפיפות נקבעת ביחידות, פרט אולי למספר סופי או ניתן להמנות של נקודות.

תכונות עריכה

  •  
  •  
  •   , ובכל נקודה בה   גזירה מתקיים:   .

כאשר מדובר במ"מ בדידים, יש לבצע סכימה במקום אינטגרציה.

שימושים עריכה

  • בפיזיקה קוונטית, ריבוע פונקצית הגל   נקראת צפיפות ההסתברות.


- פונקציית צפיפות -