הסתברות/משפט הגבול המרכזי

משפט הגבול המרכזי אומר שאם נקח סדרת מ"מ בתמ"ז, אז כעבור n קונבולוציות נקבל התפלגות שקרובה להתפלגות גאוסית.

פילוג בינומי וגאוסי

המתמטיקאי אברהם דה-מואבר הציג את ההתפלגות הנורמלית לראשונה בשנת 1733 כקירוב להתפלגות הבינומית עבור מספר גדול של דגימות. יש לשים לב לדקות הבאה: בעוד שפונקצית ההתפלגות של מ"מ בינומי דומה להתפלגות הגאוסית, כאן מדובר במספר רב של מ"מ בינומיים, אשר מתפלגים יחד התפלגות גאוסית.

מקרה פרטי עריכה

משפט: הגבול המרכזי (עבור μ=0)

תהי {Xi} סדרת מ"מ בתמ"ז בעלי תוחלת μ=0 ושונות σ2 אז  .

במילים אחרות,   בהתפלגות.

שימו לב כי:

  •  
  •  

הוכחה עריכה

נגדיר מ"מ חדשים:  , כך שמתקיים:  . על מנת להראות התכנסות להתפלגות הגאוסית נראה כי הפונקציות האופייניות זהות, כלומר ש:  :

 

כעת נפתח לטור טיילור עם שלושה איברים מובילים (בהמשך נלך לגבול ושאר האיברים יפלו ממילא):

 

נציב ונקבל:

 

כלומר קיבלנו שלסדרת המ"מ בתמ"ז שלנו יש אותה פונקציה אופיינית כמו לפילוג הגאוסי, ולכן פונקציות ההסתברות שלהן זהות.

מקרה כללי עריכה

משפט: הגבול המרכזי (כללי)

תהי {Xi} סדרת מ"מ בתמ"ז בעלי תוחלת μ ושונות σ2 אז  .

במילים אחרות,   בהתפלגות.

שוב,

  •  
  •  

הוכחה עריכה

נתקן את המ"מ לבעלי תוחלת 0 ונשתמש במקרה הפרטי: נגדיר   כך שמתקיים  . על פי המקרה הפרטי מתקיים:

 

אבל:

 

ולכן:

 

סיכום עריכה

אם S הוא סכום מ"מ בתמ"ז, אז הוא בקירוב מתפלג גאוסית עם התוחלת והשונות המקוריים שלו:  . בפירוט רב יותר:

 

ואז:

 

כאשר מגדירים:

 

לרוב המקרים, הנוסחה השימושית היא זו האחרונה, ועבור קטע היא מקבלת את הצורה:

 

דוגמאות עריכה

(להשלים)

קישורים חיצוניים עריכה


- משפט הגבול המרכזי -