הסתברות/משתנים מקריים/משתנים מקריים רציפים/התפלגות יוניפורמית


התפלגויות רציפות

  1. התפלגות יוניפורמית
  2. התפלגות אקספוננציאלית
  3. התפלגות נורמלית

אינטואיטיבית, התפלגות יוניפורמית היא הפשוטה ביותר. ההסתברות שהתוצאה נמצאת בקטע כשלהו, פרופורציונאלית לאורך הקטע.

אחיד:
פונקצית התפלגות
פונקצית צפיפות
פרמטרים
תומך
פונקצית התפלגות
פונקצית צפיפות
תוחלת
חציון
שונות
פונקציה יוצרת מומנטים
פונקציה אופייניתהגדרה: התפלגות יוניפורמית (התפלגות אחידה)

נניח מ"מ אשר יכול לקבל ערכים בין ל-, כאשר ההסתברות לתוצאה בין ל- היא

אז מתפלג יוניפורמית.

נרשום .


באופן אחר, אם מתפלג יוניפורמית, אז

דוגמה עריכה

נניח שקופץ לרוחק קופץ למרחק  .

מה ההסתברות שבקפיצה כלשהי, ישבור הקופץ את שיא העולם העומד על 8.87 מטר?

הסיכוי הוא

 .

קישורים חיצוניים עריכה


- התפלגות יוניפורמית -