DOM/אובייקט הכתובת

< DOM


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

DOM


אובייקט המסמך Location Object

עריכה

תכונות

עריכה
תכונה הסבר
hash חלק העוגן (החלק שמאחורי #), יכול להיות ריק
host תא
hostname תא
herf מחזיר את כל חלקי הכתובת
pathname מחזיר את נתיב האתר הפנימי (לא כולל חלקי השאילתה)
תא תא
תא תא
תא תא

שיטות

עריכה
}
שיטה הסבר
assign טוען את הכתובת URL שניתנה כפרמטר
reload טוען מחדש את הדף (עושה את אותה פעולה של כפתור רענן).
replace תא