JavaScript/מבוא לספריות

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

ספריית ג'אווה סקריפט עוזרת לכותבי קודים לכתוב את הקוד ביעילות ובקלות, ללא צורך לכתוב הרבה. הספרייה הנפוצה ביותר היא jQuery והיא כוללת פונקציות רבות. המפורסמת בהן היא פונקציה שמקבלת אלמנט. לדוגמא, ללא jQuery הקוד היה נראה כך:

document.getElementById('element');

אך עם jquery, הקוד היה נראה כך:

$('#element');

סימן ה־# מציין בורר לבחירת אלמנט (בדומה ל־CSS).

בעצם, בספריית jQuery נמצאת פונקציה כזאת:

function $(element) {  
return document.querySelector(element);  
}

ומה שבעצם קורה הוא שכאשר משתמשים בקוד, הוא קורא לפונקציה $, והפונקציה מבצעת את התהליך של קבלת אלמנט.