JavaScript/תסריטים

JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.דף זה מכיל תסריטים (Scripts) מוכנים בשפת JavaScript. מטרתם, ללמד אתכם להבין קודים בשפה זו. ובנוסף, תוכלו להשתמש בהם, ולהכניס אותם לאתרכם.


פונקציית random (בין 0 ל-M פחות 1)עריכה

function GRN(max,min)
{ return Math.floor(Math.random()*(max-min+1))+min; }

סקריפט להדפסת תאריך ושעהעריכה

document.write("עיצוב הטקסט ב-html"+Date()+"ביטול של עיצוב הטקסט")

לדוגמא:

document.write("כלשהו p כאן יהיה רשום"+Date()+"<\/p>")

פונקציה המשתמשת במערךעריכה

function alert_an_option()
{
  var A_rand=GRN(3);
  var New_array=new Array(3);
  New_array[0]="Option 1";
  New_array[1]="Option 2";
  New_array[2]="Option 3";
  alert(New_array[A_rand]);
}