JavaScript/הוראת switch


Nuvola apps kcmpartitions.png יש להשלים דף זה
דף זה עשוי להיראות מלא ומפורט אך העבודה עליו הופסקה לפני שהושלמה, ועדיין חסר בו תוכן מהותי. הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. ראו פירוט בדף השיחה.JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריותגרסה להדפסה

התנאי switch מאפשר לנו להצג תוצאות של יותר מאופציה אחת כלומר התנאי if אומר לנו שאם התוצאי נכונה הוא ידפיס משהו מסויים התנאי else מאפשר לנו לבקש להדפיס עוד משהו אם התוצאה לא נכונה והתנאי switch מאפשר לנו להציג מספר רב יותר של אפשרויות

תחביר והסברעריכה

var n = 0
switch(n)
{
    case 1:

כאן נכתבת הפקודה, או הפקודות, שתתבצע אם n יהיה שווה 1

    break
    case 2:

כאן נכתבת הפקודה, או הפקודות, שתתבצע אם n יהיה שווה 2

    break
    default: // n = 0 מתייחס ל

כאן נכתבת הפקודה, או הפקודות, שתתבצע אם n לא יהיה שווה ל 1, וגם לא ל 2; כלומר התנאים הקודמים לא התקימו.

}