היסטוריה לבגרות/תוכנית לימודים בהיסטוריה - תשס"ה

היסטוריה א'עריכה

התקופה הראשונה:יחידת מבוא-ישראל והעמים בשנים 1870- 1920עריכה

התקופה השנייה: בין שתי מלחמות העולם (חלק א')עריכה

פרק ראשון: בניין הבית הלאומי היהודי והיחסים בין יהודים, ערבים ובריטים בארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם.עריכה

אפשרות א'עריכה
אפשרות ב'עריכה

פרק שני:ארצות האסלאם והיהודים בהן בין שתי מלחמות העולםעריכה

היסטוריה ב'עריכה

התקופה הראשונה: בין שתי מלחמות העולם ( חלק ב')עריכה

התקופה השנייה: מלחמת העולם השנייה, והשואהעריכה

התקופה השלישית-"המלחמה הקרה" והקמת מדינת ישראל 1945-1950עריכה

  1. נושא העמקה:
  2. יחידת מבוא

התקופה הרביעית: המזרח התיכון ומדינת ישראל 1950-1975עריכה

  1. נושא העמקה:
  2. יחידת גישור

דפי עזר והדרכהעריכה

לימודי חובה חלק א'עריכה

לימודי חובה חלק ב'עריכה

מעוניינים לעזור?עריכה

אם אתם מעוניינים לעזור בכתיבת הספר אז אתם יכולים להיעזר בדף הזה