היסטוריה לבגרות/תוכנית לימודים בהיסטוריה - תשס"ה

היסטוריה א'

עריכה

התקופה הראשונה:יחידת מבוא-ישראל והעמים בשנים 1870- 1920

עריכה

התקופה השנייה: בין שתי מלחמות העולם (חלק א')

עריכה

פרק ראשון: בניין הבית הלאומי היהודי והיחסים בין יהודים, ערבים ובריטים בארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם.

עריכה
אפשרות א'
עריכה
אפשרות ב'
עריכה

היסטוריה ב'

עריכה

התקופה הראשונה: בין שתי מלחמות העולם ( חלק ב')

עריכה

התקופה השנייה: מלחמת העולם השנייה, והשואה

עריכה

התקופה השלישית-"המלחמה הקרה" והקמת מדינת ישראל 1945-1950

עריכה
  1. נושא העמקה:
  2. יחידת מבוא

התקופה הרביעית: המזרח התיכון ומדינת ישראל 1950-1975

עריכה
  1. נושא העמקה:
  2. יחידת גישור

דפי עזר והדרכה

עריכה

לימודי חובה חלק א'

עריכה

לימודי חובה חלק ב'

עריכה

מעוניינים לעזור?

עריכה

אם אתם מעוניינים לעזור בכתיבת הספר אז אתם יכולים להיעזר בדף הזה