הסתברות/משתנים מקריים/משתנים מקריים בדידים/התפלגות בינומית שלילית

אינטואיטיבית, ההתפלגות מתארת את הסיכוי להכשל בפעם ה- בניסוי ה- של ניסויי ברנולי (בלתי תלויים), כשלכ"א מהם הצלחה בסיכוי , וכשלון בסיכוי (כאן הוא פרמטר של ההתפלגות).


הגדרה: התפלגות בינומית שלילית (התפלגות פסקל)

נניח מ"מ אשר מקבל ערך בהסתברות

. אז ל- התפלגות בינומית שלילית.

נרשום .


בינומי שלילי:
פונקצית התפלגות
-
פונקצית צפיפות
-
פרמטרים
תומך
פונקצית התפלגות ?
פונקצית צפיפות
תוחלת
חציון
שונות
פונקציה יוצרת מומנטים
פונקציה אופיינית


התפלגות פוליה עריכה

ההסבר האינטואיטיבי לעיל מתאים רק עבור ערכי שלמים. באופן אלגברי לחלוטין, אפשר להרחיב את ההגדרה גם עבור ערכי רציפים.


הגדרה: התפלגות פוליה

נניח מ"מ אשר מקבל ערך בהסתברות

. אז ל- התפלגות פוליה.

גם כאן נרשום .

כאשר היא פונקציית הגאמא. אפשר לראות שכאשר מקבל ערך שלם, אין הבדל בין שתי הגרסאות.

ראו גם עריכה


- התפלגות בינומית שלילית -

התוחלת איננה qr/p כפי שכתוב אלא r/p ניתן לשים לב שגרם בערך באנגלית יש סתירה, כתוב שם pr/q