הסתברות/משתנים מקריים/משתנים מקריים בדידים/התפלגות יוניפורמיתאינטואיטיבית, התפלגות יוניפורמית היא הפשוטה ביותר. כל אחת מהאפשרויות היא בעלת אותה הסתברות.

יוניפורמי (דיסקרטי):
פונקצית התפלגות
פונקצית צפיפות
פרמטרים
תומך
פונקצית התפלגות
פונקצית צפיפות
תוחלת
חציון להשלים
שונות להשלים
פונקציה יוצרת מומנטים להשלים
פונקציה אופיינית להשלים


הגדרה: התפלגות יוניפורמית (התפלגות אחידה)

נניח מ"מ אשר יכול לקבל אחד מ- ערכים, , כל אחת בהסתברות שווה. כלומר,

.

אז מתפלג יוניפורמית.

נרשום .

ההתפלגות, כלומר הסיכוי שתוצאה היא לכל היותר כלשהו, היא

.

דוגמה

עריכה

נניח שבהטלת קוביה הוגנת, מגדירים את המ"מ כריבוע תוצאת ההטלה. אז נקבל התפלגות יוניפורמית המקבלת ערכים בקבוצה  . ההסתברות של כ"א מתוצאות אלו היא  . נרשום  .

קישורים חיצוניים

עריכה